Moje služby - Školy v přírodě - ing. Hana Heligrová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Moje služby

Školy v přírodě - kompletní zajištění
Převezmu na sebe veškeré starosti spojené s organizací, právním a obchodním zajištěním školy v přírodě. Pomůžu Vám vybrat nejvhodnější rekreační středisko, penzion či hotel z desítek ubytovatelů, které jsem osobně prověřila
a mám s nimi dlouhodobou pozitivní zkušenost. Všichni mnou zastupovaní provozovatelé ubytovacích zařízení striktně dodržují vyhlášku o školních zotavovacích akcích. Spoluprací s mou kanceláří získáte nejvýhodnější ceny 
a vyhnete se případnému rozčarování. 

Sepíši potřebné smlouvy v souladu s platnou školskou legislativou, zajistím pro Vás kvalitní autobusovou dopravu, pomůžu s komunikací s rodiči - případně zajistím výběr plateb od rodičů za školu v přírodě. Budete-li chtít v přírodě trochu relaxovat, domluvím pro Vaše žáky zkušené týmy vedoucích, kteří si děti převezmou na odpolední hodiny, pobaví je a Vy budete mít volno. Stejně tak dokáži obstarat noční dozor a zdravotníky. Provedu povinnou ohlášku školy v přírodě na místně příslušné hygienické stanici a zajistím oznámení u místního lékaře.

Lyžařské kurzy
Kompletně pro Vás zajistím celý kurz včetně zkušených lyžařských instruktorů, dopravy a výběru nejvhodnějšího horského střediska dle Vašich cenových možností. Mé ostatní nabízené služby jsou zde podobné jako u škol v přírodě.

Školní výlety
Nabízím Vám desítky připravených a promyšlených jedno- 
i vícedenních školních výletů do nejkrásnějších míst České republiky. Zajistím dopravu, ubytování, stravování, vstupenky a jakékoli zajímavé atrakce a zábavu pro žáky.
 
Právní pomoc pro učitele
Dostanete-li se při svém učitelském povolání do jakýchkoli problémů se žáky, jejich rodiči - případně do potíží se svým zaměstnavatelem či jakýmkoli úřadem, s důvěrou se na mě obraťte. Díky své práci jsem v kontaktu se stovkami paní učitelek z celé republiky a mám v oblasti fungování českého školství více jak desetiletou intenzivní praxi. Pro mou kancelář pracuje velmi zkušená právnička, která si s Vaším problémem jistě snadno poradí a pomůže Vám. Při drobnějších právních problémech Vám poradíme po telefonu či emailu zdarma, 
u větších kauz se s Vámi domluvíme na velice rozumné ceně za právní zastoupení a pomoc. 

Organizační a prezentační služby pro školy
Marketingové oddělení mojí kanceláře dokáže Vaší škole zajistit pozitivní prezentaci v médiích, zlepšit vnímání výsledků školy u veřejnosti - a dodat jí tak prestiž a větší zájem ze strany žáků a rodičů. Můžeme pro Vaši školu navrhnout 
a vyrobit letáky, propagační videa, vylepšit internetové stránky, domluvit kontakty na novináře ve velkých médiích 
a napsat s nimi příhodně vyznívající články. (To vše za ceny, které budou mnohem nižší než požadují reklamní agentury 
a které odpovídají omezeným prostředkům ve školství.)

Já osobně či zaměstnanci mojí kanceláře Vám můžeme pomoci při organizaci nejrůznějších akcí souvisejících se životem školy: Návštěvy známých osobností, besedy 
a přednášky na témata mimo běžné osnovy, výstavy a veřejné prezentace výsledků školy v prestižních prostorách Vašeho města. 

Můžete mě oslovit s jakýmkoli, třeba i neobvyklým požadavkem - ráda se Vám budu věnovat.      
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky